ÚVER PRE FIRMY

Úvery pre podnikateľov
a malé firmy

Základ úspešného podnikania je vždy mať dostatok finančných prostriedkov na rozvoj ako aj na bežný chod vášho biznisu.

Povinné doklady k žiadosti o úver pre s.r.o.:

V prípade ak žiadateľ podniká na základe OR SR, občiansky preukaz dokladajú všetky osoby (konatelia), oprávnené konať za spoločnosť (v súlade s ORSR),
DP za posledné zdaňovacie obdobie + potvrdenie o podaní DP
Tri výpisy z účtu s.r.o. s príjmami
Posledný osobný výpis z účtu konateľa kde budú vyplatené peniaze

Povinné doklady k žiadosti o úver pre živnostníkov:

Pozrite sa, aké máte možnosti ak chcete naštartovať svoje podnikanie ako začínajúci živnostník

V prípade ak žiadateľ podniká na základe OR SR, občiansky preukaz dokladajú všetky osoby (konatelia), oprávnené konať za spoločnosť (v súlade s ORSR),
DP za posledné zdaňovacie obdobie + potvrdenie o podaní DP
Tri výpisy z účtu s.r.o. s príjmami
Prejsť na začiatok