+421 905 366 564    |   info@online-peniaze.sk

ÚVER PRE FIRMY

Úvery pre podnikateľov
a malé firmy

Základ úspešného podnikania je vždy mať dostatok finančných prostriedkov na rozvoj ako aj na bežný chod vášho biznisu.

* pri úvere do 3000€ stačia len tri posledné výpisy z účtu s príjmom firmy (ak príjem tvoria len osobné vklady, tak priebežnú účtovnú závierku za posledné tri mesiace)

* v prípade ak firma krátko podniká a z toho dôvodu ešte neprešla zdaňovacím obdobím a nemá podané daňové priznanie, tak tri posledné výpisy z účtu s príjmom, alebo tri faktúry s príjmovým dokladom, alebo tri pokladničné mesačné uzávierky

* v prípade ak firma nemá podané aktuálne daňové priznanie, tak sa dokladuje predchádzajúce daňové priznanie spolu s elektronickou potvrdenkou o odklade

Podmienky:

– vek žiadateľa od 20 do 76 rokov

– doba podnikania od 6 mesiacov

možnosť čerpania úverov až do výšky 80 000 EUR

– mesačné splátky

– splatnosť 12 – 96 mesiacov

– vyplatenie prevodom na účet žiadateľa

– vychádzame z ročného obratu firmy (poprípade z obratu aktuálnych posledných troch mesiacov)

– možnosť predčasného splatenia, bez poplatku

– možnosť mimoriadnych splátok, skrátenie doby splatnosti podľa vlastných možností, bez poplatku

Povinné doklady k žiadosti o úver pre s.r.o.:

V prípade ak žiadateľ podniká na základe OR SR, občiansky preukaz dokladajú všetky osoby (konatelia), oprávnené konať za spoločnosť (v súlade s ORSR),
DP za posledné zdaňovacie obdobie + potvrdenie o podaní DP
Tri výpisy z účtu s.r.o. s príjmami
Posledný osobný výpis z účtu konateľa kde budú vyplatené peniaze

Povinné doklady k žiadosti o úver pre živnostníkov:

Pozrite sa, aké máte možnosti ak chcete naštartovať svoje podnikanie ako začínajúci živnostník

V prípade ak žiadateľ podniká na základe OR SR, občiansky preukaz dokladajú všetky osoby (konatelia), oprávnené konať za spoločnosť (v súlade s ORSR),
DP za posledné zdaňovacie obdobie + potvrdenie o podaní DP
Tri výpisy z účtu s.r.o. s príjmami
Prejsť na začiatok